Euregionaal project om bouwvacatures in te vullen

Omdat het meer dan ooit noodzakelijk is de nog beschikbare reserves aan arbeidskrachten optimaal te benutten heeft de Vlaamse Confederatie Bouw samen met het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid gisteren een euregionaal project gelanceerd. Doel van het Sabina-project (Sectorieel Arbeidsbemiddelings- en Informatienetwerk voor Aannemers) is om samen met de VDAB het aantal vacatures in de bouwsector en het aantal werkzoekenden bouw beter op elkaar af te stemmen, en dit voor de regio Benelux-middengebied.

BR>

Sabina is een proefproject voor de arrondissementen Leuven, Hasselt, Maaseik, Tongeren en Turnhout. Het wordt gecofinancierd (met 20 miljoen frank) door de Europese Gemeenschap in het kader van het Interregprogramma. Vandaar ook dat Nederlandse partners bij het project zijn betrokken. «De bouwsector in Nederland en in Vlaanderen wordt immers met dezelfde problemen geconfronteerd,» stelt Marc Dillen, secretaris-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. «Er zijn werkzoekenden en er is werk. Maar dat betekent nog altijd niet dat die twee noodzakelijkerwijze op een succesvolle manier met mekaar gecombineerd kunnen worden tot zinnig ingevulde vacatures. Heel wat openstaande betrekkingen blijken namelijk niet ingevuld te geraken omdat de gegadigden de weg ernaartoe niet vinden of omdat ze bij screening niet helemaal geschikt blijken te zijn. Technologisch een beetje achteropgeraakt bijvoorbeeld, of onvoldoende gemotiveerd. In de bouw is het een ware plaag aan het worden. Heel wat aannemers zitten met de handen in het haar omdat ze zo moeilijk aan gemotiveerd en gekwalificeerd personeel geraken. Om een vacature in te vullen had de VDAB in 1998-1999 gemiddeld 61 dagen nodig terwijl het jaar voordien die termijn nog maar 43 dagen bedroeg. Enerzijds willen we vacatures invullen en anderzijds de statistieken uitzuiveren met aan bepaalde werkzoekenden een bouwlabel toe te kennen.»

Onderwijs

Vandaar dat de Nederlandse en Belgische Bouwconfederatie, in samenwerking met de VDAB, Sabina lanceren. Naar het voorbeeld eigenlijk van het in Limburg al opgestarte WIB - Werken In de Bouw. Ook dat project is een combinatie van screening, testing en begeleiding van werkzoekenden naar een geschikte job in de bouwsector. Dillen: «Wij gaan nog een stap verder. Sabina bestaat uit euregionale databanken met vacatures en werkzoekenden. Toch is het project breder. Een groot aantal werkzoekende bouwarbeiders is ver verwijderd van de eisen die de werkgevers stellen. Uitsluitend uit de arbeidsreserves van de bouwsector putten, zal bovendien niet volstaan om het toenemend aantal bouwvacatures in te vullen. Daarvoor zullen wij ook werkzoekenden zonder bouwervaring moeten aanspreken. In het secundair onderwijs kiezen nog te veel jongeren een studierichting die geen toekomst biedt op de arbeidsmarkt. Vandaar dat de werkzoekendenopleidingen van de VDAB voor tal van bouwberoepen een levensnoodzakelijke aanvulling vormen bij een haast onbestaande instroom vanuit het secundair bouwonderwijs.»

De initiatiefnemers van Sabina noemen het project geslaagd zodra zo'n 400 werkzoekenden 'geplaatst' zijn. Met meer dan 2.000 werkzoekenden wordt de lat dus niet te hoog gelegd. «Voor de Europese subsidies moeten we slagen naar de vorm,» besluit Dillen. «We willen op termijn echter een structuur creëren en bewijzen dat we met deze publiek-private samenwerking onze problemen zelf kunnen oplossen.» Dillen wijst hiermee naar de uitzendsector die totnogtoe verboden is in de bouw. «Mocht dit verbod in de toekomst worden opgeheven, het zal geen afbreuk doen aan Sabina.»