«Eén verpleger stand-by per intensieve patiënt»

Als - en we blijven herhalen: àls - de millenniumbom ontploft, dan lopen vooral de ziekenhuizen groot gevaar. Ziekenhuizen bevatten immers grote concentraties technologie en patiënten, allebei even kwetsbaar.

F.J.

BR>«We zijn wel een béétje ongerust,» zegt Johan Hellings, algemeen directeur van het Genkse Sint-Jansziekenhuis. «Maar we zijn nu in de eindfase van de voorbereidingen. We zijn onlangs nog eens op bezoek geweest in andere grote ziekenhuizen in Maastricht, waar de overheid véél strengere millenniumnormen oplegt, en in het Luikse Saint-Joseph, en in vergelijking met hen komen wij er zeer goed uit. Gisteravond deden we trouwens nog een 'millennium-test' in onze campus André Dumont in Waterschei.»

Het Sint-Jansziekenhuis heeft, net als alle andere ziekenhuizen, een stuurgroep die de problematiek nu al meer dan een jaar volgt. «De overheid stuurt de millennium-inspanningen van de ziekenhuizen op twee niveaus: het provinciale, met een inventaris van de initiatieven en verantwoordelijken, en een arrondissementele coördinatiecel; en het ministeriële, met ook zo'n inventarisatie door volksgezondheid. Maar dat zijn allebei

minimale

initiatieven. Wij hebben zelf een behoorlijke permanentiecel, die zó uitgerust is dat - zelfs in geval van een 'worst case scenario', wanneer alles uitvalt - we voor alle intensieve patiënten een verpleegkundige stand-by hebben.»

Extra geneesmiddelen en infusen zijn ingeslagen, extra voedsel niet: «Onze voorraden zijn zo groot dat we tijdens de dioxine-crisis plots van menu konden switchen zonder bij te bestellen.»