BOIC beraadt zich op 10 januari over Dedecker

BRUSSEL -

Het dossier Housiaux-Dedecker wordt op maandag 10 januari voorgelegd aan de raad van bestuur van het BOIC, dat is het enige concrete gevolg van de vergadering van het beheerscomité van het BOIC gisteren. Dan zit niet alleen Philippe Housiaux, de man die het ontslag van Dedecker eist, mee aan tafel, maar ook Jean-Marie Dedecker, die één van de dertig leden van die raad van bestuur is. Die raad is niet verplicht een beslissing te nemen. Ze kan de zaak desnoods op de dagorde plaatsen van de bijzondere algemene vergadering die in het voorjaar is gepland. Dat laatste is een weinig waarschijnlijk scenario, aangezien het BOIC zijn zaakjes liefst binnenskamers regelt.

R.C.

BR>In tegenstelling tot de algemene vergadering van vrijdag was ondervoorzitter Eddy Merckx (terug uit het buitenland) gisteren present op de vergadering van het beheerscomité, en ook IOC-lid Prins de Mérode was aanwezig. Of hij en Housiaux (als betrokken partijen gezien de kritiek van Dedecker) heel de vergadering bijwoonden, was niet duidelijk. Het tweede Belgische IOC-lid, Jacques Rogge - pas sinds maandagavond terug uit Lausanne - ontbrak. Maar met hem was er telefonisch contact. Ondervoorzitter Roger Vanmeerbeek was met vakantie naar het buitenland. Ze waren dus met zeven: voorzitter Narmon, vier ondervoorzitters, de penningmeester en de Mérode.