Groen! geeft 'schoolpremie' aan onderwijs

Print
Groen! vindt dat de Vlaamse regering meer moet doen voor initiatieven die de onderwijskloof dichten. Om hun pleidooi kracht bij te zetten, overhandigen vier groene parlementsleden donderdag symbolisch hun schoolpremie aan een aantal projecten.
Het is meteen ook een kritiek op wat de partij de cadeaupolitiek van de federale regering noemt.

Grotere kloof
"De cadeaupolitiek van de regering-Verhofstadt draagt niet bij tot een kosteloos kwaliteitsvol onderwijs, integendeel. De kloof tussen de kansrijke en de kansarme leerlingen wordt enkel maar groter", stelt Vlaams parlementslid Jef Tavernier.

Hij meent ook dat de Vlaamse regering meer inspanningen moet leveren voor projecten die gedragen worden door vrijwilligers of die zich specifiek richten op kansarme of allochtone kinderen.

Om te tonen dat ze het menen, overhandigden vier groene parlementsleden - Bart Staes, Adelheid Byttebier, Eloi Glorieux en Jos Stassen - donderdag hun schoolpremie aan concrete projecten die de onderwijskloof trachten te dichten.