Moeten onze grote musea sluiten?

Print
Een nota opgesteld voor de ministerraad stelt dat indien er geen ernstige herfinanciering komt, de grote musea gedwongen zullen worden om bijvoorbeeld hun onthaalbeleid te herzien door museumzalen te sluiten.
"De wettelijke opdrachten van de federale wetenschappelijke instellingen (o.a. de musea voor Schone Kunsten, Afrikamuseum in Tervuren, Jubelpark, Koninklijke Bibliotheek, algemeen Rijksarchief, Koninklijk Observatorium) zijn in gevaar.
Dat geldt ook voor de veiligheid van de bezoekers en wetenschappers die in de gebouwen permanent gevaar lopen", aldus de nota die ook wijst op een gebrek aan minimale bescherming van het patrimonium tegen diefstal en het niet langer correct verzekerd zijn. Dat bericht La Libre Belgique donderdag.
De tien directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen en de kabinetschef van voogdijminister Marc Verwilghen hebben dinsdag overeenstemming bereikt over een meerjarig financieringsplan, gebaseerd op concrete en spoedeisende projecten, weet La Libre.

In totaal vergen de dringende noden en de wettelijke vereisten om gewoon te werken op jaarbasis zowat 30 miljoen euro, dat is 30 pct meer dan de totale subsidies (zonder de gebouwen) van 100 miljoen euro per jaar. De idee is een gemeenschappelijk fonds op te richten voor de tien instellingen, dat progressief wordt gevoed door de federale begroting.