"Te weinig jongeren kiezen voor bouwopleiding"

Print
De bouwsector zoekt jaarlijks ongeveer 13.000 bouwvakkers. In het bouwonderwijs studeren per jaar echter slechts zo'n 1.540 leerlingen af. Bovendien daalt de kwaliteit van deze jongeren, zo stelt de Bouwunie in een mededeling. De federatie van de kleine en middelgrote bouwondernemingen blijft daarom aandringen op een opwaardering en hervorming van het bouwonderwijs.
Beroepsrichtingen in het secundair onderwijs worden nu te weinig gepromoot als waardevol. "Nochtans verdient een bouwvakker goed zijn boterham." Voorts moeten leerlingen volgens de Bouwunie al in het basisonderwijs in contact komen met bouwactiviteiten, zoals dat nu gebeurt met naaien en koken. "Onbekend maakt immers onbemind."
De inhoud van de opleiding in het bouwonderwijs staat "te ver af van de beroepsbezigheden", aldus de Bouwunie, die voorstander is van sterk sectorgebonden scholen en ook hamert op het belang van de stageverplichting. "Het zou trouwens beter zijn radicaal af te stappen van het ASO-TSO-BSO-hokjessysteem", vindt de federatie, verwijzend naar het algemeen secundair onderwijs, het technisch secundair onderwijs en het beroeps secundair onderwijs.