Raad van State schorst uitwijzing Turk die niet naar Griekenland wil

Print
De Raad van State heeft woensdag een bevel om het land te verlaten dat was opgelegd aan een Turk geschorst. De man had een asielaanvraag ingediend in België, maar die werd afgewezen. Hetzelfde was eerder gebeurd met een aanvraag in Griekenland, zo werd donderdag vernomen.
Ali Kilic en zijn vrouw blijven niettemin opgesloten in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel. Dat verontrust Le Service des Jeunes, een organisatie die zich over hem ontfermt, want de man is al sinds 5 juli in hongerstaking.
De Raad van State motiveerde de schorsing door erop te wijzen dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen rekening heeft gehouden met de kritiek van de asielzoeker. Die stelde dat zijn aanvraag niet met de nodige ernst kon worden onderzocht in Griekenland. Kilic, zijn echtgenote en hun eenjarig kind kwamen op 19 mei in ons land aan. Ze kwamen vanuit Griekenland, waar ze sinds 2001 verbleven en asiel hadden aangevraagd. Hij verklaarde aan de Dienst Vreemdelingenzaken dat hij in Griekenland een negatief antwoord had gekregen op zijn aanvraag.
Conform de Europese afspraken die stellen dat een asielaanvraag moet worden onderzocht door het eerste land waar de asielzoeker is aangekomen, weigerde de Dienst Vreemdelingenzaken zijn aanvraag. De man werd verzocht het grondgebied te verlaten. De Griekse autoriteiten hadden laten weten dat ze bereid waren hem op te vangen.
Zijn verdediging voerde echter aan dat het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen eerder stelling had ingenomen over Griekenland en had aangegeven dat Athene niet alle garanties respecteerde voor een evenwichtige behandeling van asielaanvragen van asielzoekers die door een derde land worden teruggestuurd. Op basis daarvan had de verdediging van Kilic de Raad van State gevraagd het bevel te schorsen. De Raad van State ging daar woensdag op in.

De Dienst Vreemdelingenzaken benadrukt dat de Raad van State enkel het bevel heeft geschorst. "We gaan de tekst van het Hoog Commissariaat bestuderen, kijken wat er in het dossier van Kilic staat, zien of het recent is en of de situatie in Griekenland intussen niet is veranderd", stelde de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont.
Er zijn twee mogelijkheden, stelt Roosemont. "Ofwel nemen we een andere beslissing, ofwel nemen we eenzelfde beslissing, maar anders gemotiveerd". De uitspraak zou volgende week volgen.