Onkelinx ontmoet 28 recent aangeworven jeugdcriminologen

Print
Minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft maandag een ontmoeting gehad met de 28 jeugdcriminologen die onlangs zijn aangeworven.
Dat gebeurde in het kader van de hervorming van de wet op de jeugdbescherming, die het parlement in mei goedkeurde. De criminologen zullen de verschillende jeugdparketten van de procureurs des konings bijstaan en belast worden met de problematiek van jeugddelinquentie, spijbelgedrag en kindermishandeling.

De meeste jeugdcriminologen beginnen hun opdracht op 1 september. Ze krijgen een vijfdaagse pluridisciplinaire vorming die zowel theoretisch als praktisch zal zijn. De opleiding focust onder meer op de beginselen van slachtofferbeleid, het concept van herstelrecht en het wettelijke kader en de methodologie van het horen van minderjarigen die het slachtoffer zijn van mishandeling.