Geen sprake meer van tweede stookoliekorting

Print
De prijzen van de stookolie zijn even hoog als vorig jaar, maar ditmaal zal de regering de consument niet helpen de winter iets goedkoper door te komen.
Een stookoliekorting "bis" ligt niet op de regeringstafel. Ook de PS van Elio Di Rupo is geen vragende partij meer.

Vorig jaar rond deze tijd riep PS-voorzitter Di Rupo de regering op de stookoliefactuur te verlichten. Dit jaar herhaalt hij die oproep niet. Wel pleitte de politicus er vrijdag in Dinant voor het sociale stookoliefonds, bedoeld voor het lenigen van de hoogste nood bij het armste deel van de bevolking, uit te breiden tot nog meer gezinnen.

Ook minister van Sociale Zaken Rudy Demotte vindt een stookoliekorting voor elke consument, zoals in 2005, geen goed idee.