'Geslacht van docent beïnvloedt prestatie van leerling'

Print
Jongens leren meer van mannen en meisjes meer van vrouwen. Dat stelt de Amerikaanse econoom Thomas Dee in het tijdschrift Education Next, dat maandag verschijnt.
Dee baseert zijn - niet onomstreden - conclusie op een onderzoek onder 25.000 middelbare scholieren, dat in 1988 werd uitgevoerd door het Amerikaanse ministerie van onderwijs. Hoewel de gegevens enigszins verouderd zijn, is het het meest omvattende onderzoek dat voorhanden was, schrijft Dee.

Dee ontdekte dat bij de vakken natuurwetenschap, maatschappijleer en Engels meisjes beter presteerden als ze les kregen van een vrouwelijke docent. Jongens scoorden dan juist slechter. Andersom gold dat jongens het beter deden als een man deze vakken onderwees, terwijl de prestaties van meisjes dan achteruit gingen.

Volgens Dee beïnvloedt het geslacht van de docent ook het gedrag van de leerlingen. Jongens die les krijgen van vrouwen worden bijvoorbeeld vaker gezien als onrustig en meisjes die les krijgen van een man kijken minder vaak recht naar voren, stellen minder vaak vragen en zeggen vaker het vak in de toekomst niet nodig te hebben.