Extra middelen voor amateurkunstensector

Print
Het globale budget voor de landelijke ondersteuningsorganisaties voor amateurkunsten wordt vanaf volgend jaar met 900.000 of 20 procent euro verhoogd. Dat laat minister van Cultuur Bert Anciaux weten. Met de toekenning van de nieuwe subsidie-enveloppen en met gerichte steun aan amateurkunstenprojecten wil Anciaux de sector bijkomende ademruimte geven.
Het jaarlijks budget voor de verschillende landelijke organisaties samen wordt opgetrokken tot 5,46 miljoen euro voor de periode 2007-2011. De meeste organisaties krijgen een kleine 20 procent subsidies meer. Uitzondering is Vlamo, de organisatie voor instrumentale muziek, die nu al over een forse subsidie-enveloppe van 1,14 miljoen euro beschikt en het nu met een beperktere groei moet stellen. Voor Poppunt wordt de subsidie dan weer meer dan verdubbeld, tot 500.000 euro. De organisatie Creatief Schrijven krijgt voor het eerst subsidies.
Volgens Anciaux krijgen de amateurkunsten nog te vaak en onterecht een stoffig imago toegemeten en hebben de landelijke organisaties de afgelopen jaren voor een grotere zichtbaarheid van de amateurkunsten in Vlaanderen gezorgd. Met de bijkomende middelen wil hij deze evolutie versterken.
Anciaux wil volgend jaar ook starten met gerichte ondersteuning voor kwaliteitsvolle amateurkunstenprojecten. Hiervoor wordt dit najaar een nieuw reglement bekendgemaakt. Ook wordt er een hervorming voorbereid van het amateurskunstenhuis in Anderlecht, dat de uitvalsbasis moet worden voor het amateurkunstenleven in Brussel.