Afschaffing fietspad doet Democratie 2000 opstappen in Kortessem

Print
Luc Dullaers (Democratie 2000) vroeg aan de raad om de omvorming van het fietspad in de Klokkenhofstraat tot parkeerstrook, ongedaan te maken.
Volgens Dullaers is de nieuwe situatie onhoudbaar en hebben tal van vroegere gebruikers het erg moeilijk met deze gewijzigde situatie. “Het nieuwe schooljaar dat voor de deur staat, maakt de situatie nog een stuk onveiliger,” zegt Dullaers. “Tal van kinderen zullen zich nu met de fiets op de rijbaan moeten begeven. Daarenboven is de aangehaalde hoofdreden - bouwkraan op het fietspad - achterhaald.”

Dullaers beschuldigde de meerderheid ervan dat ze in de verslaggeving van de raad van 16 juni 2006 een motivatie weergeeft die nooit op de raad werd vermeld. Toen bij de stemming de meerderheid weigerde om de notulen te wijzigen, verlieten de raadsleden van Democratie 2000 de zitting. Burgemeester Hugo Philtjens bevestigde later op de avond dat het afschaffen van het fietspad in de Klokkehofstraat, een tijdelijke maatregel blijft. Hij deed een oproep naar alle raadsleden om te zoeken naar een blijvende oplossing voor de voetgangers en de fietsers in de Klokkehofstraat.