Kleuterscholen vragen subsidie voor elke kleuter

Print
De Werkgroep Vlaamse Kleuterscholen, die opkomt voor kleuters in alle onderwijsnetten, vraagt de overheid elke kleuter te subsidiëren. "Terwijl de overheid gul schoolpremies uitdeelt," ontvangen de scholen slechts subsidies voor twee kleuters op drie.
In een mededeling stelt de werkgroep dat de kosten voor het kleuter- en basisonderwijs dezelfde zijn. "Bij kleuters is er zelfs een meerkost voor sanitaire voorzieningen, de inrichting van de speelplaats, de administratie en inschrijving, het middagtoezicht, het didactische materiaal en het poetswerk." Toch telt een leerling van het basisonderwijs voor 100 procent en een kleuter slechts voor 66 procent bij de subsidiëring.
"Voor elke derde kleuter die een school inschrijft, ontvangt ze 0,00 euro subsidie." Namens alle kleuterscholen in Vlaanderen en Brussel eist de werkgroep dat de overheid een einde maakt aan deze "onrechtvaardigheid".