Nieuw programma Nederlands voor Brusselse Franstalige leerlingen

Print
Vanaf het begin van volgend schooljaar kunnen een vijftigtal Brusselse leerlingen uit het vijfde en zesde jaar Franstalig secundair onderwijs een programma volgen om hun Nederlands bij te schaven.
Concreet kunnen de leerlingen wekelijks twee à drie uur bijkomende les Nederlands krijgen. Communicatie staat centraal in de lessen. Deelname is vrijwillig. De lessen zijn er van september tot juni en vallen buiten het gewone lesprogramma. De lessen worden gegeven op woensdagnamiddag of zaterdagochtend op drie plaatsen voor sociale promotie in Ukkel, Evere en Elsene.
Tijdens de Kerst- of Paasvakantie kunnen de leerlingen een "taalbad" volgen van een maand in Vlaanderen of Nederland. Als de leerlingen geslaagd zijn in hun laatste jaar, kunnen ze een taalstage van een maand volgen in juli en augustus. De kosten zijn voor de rekening van overheid.
Het programma is opgesteld door een werkgroep samengesteld uit verantwoordelijken secundair onderwijs, op initiatief van de Brusselse staatssecretaris Françoise Dupuis.