Slecht weer speelt suikerbieten parten

Print
Alles wijst erop dat de suikerbietenoogst dit jaar ondermaats zal zijn. Uit onderzoek van de planten op 21 augustus bleek dat de totale suikeropbrengst voor ons land op dat ogenblik de laagste was op vergelijkbare momenten de afgelopen 5 jaar, 3 procent lager dan het gemiddelde van de laatste 10 jaar en 7 procent lager dan in 2005. Dat meldt de Boerenbond in zijn tijdschrift.
Als gevolg van het koudere, sombere weer en de grote bladhergroei tijdens de afgelopen 14 dagen bedroeg de toename van de suikerproductie per dag en per ha 114 kilo, wat een van de laagste toenames is van de laatste 10 jaar. De gemiddelde toename bedraagt 138 kilo.
De wortelopbrengst steeg de voorbije twee weken weliswaar sterk, maar het suikergehalte stabiliseerde op 13,9 graden.