Maatregelen blauwtong in 20km-zone wat versoepeld

Print
De Europese maatregelen tegen de blauwtongziekte blijven grotendeels van kracht. Dit hebben de veterinaire experten van de EU-lidstaten beslist. De 150 kilometerzone wordt uitgebreid tot delen van Frankrijk. In de 20 kilometerzone komen er meer mogelijkheden om dieren te verplaatsen, bijvoorbeeld voor slachting.
Blauwtong is nu aangetroffen in het uiterste zuiden van Nederland, het oosten van België en het westen van Duitsland. Het toezichtsgebied strekt zich voortaan uit over geheel België en Luxemburg, het grootste deel van Nederland, het oostelijke deel van Duitsland en de grensgebieden van Frankrijk. In dat gebied geldt een exportverbod voor levende dieren of hun producten (sperma en dergelijke). Verplaatsingen van dieren -voor bijvoorbeeld de commerciële slachting- moeten een voorafgaandelijke toestemming krijgen.
In de zone van 20 kilometer rond de getroffen bedrijven is de verplaatsing van dieren in principe verboden. De uitzonderingen op dit principe gaan over transporten naar het slachthuis of naar een bedrijf binnen de 150 km-zone.