Microsoft onder de loep

Het afgelopen jaar was Microsoft niet uit het nieuws weg te slaan. Het proces waarin de softwaregigant de hoofdrol speelde, was voer voor oeverloze discussies. Zeker toen rechter Jackson enkele weken geleden in zijn

finding of facts

besliste dat Microsoft wel degelijk een monopolie is. Ontgoocheling in het hoofdkwartier van Microsoft, champagne bij de concurrentie. Maar waarom? Waar gaat het hele proces eigenlijk over? Wat verandert er precies? Hoe ziet de toekomst van de computerindustrie er uit? En heeft dit alles ook gevolgen voor de gewone gebruiker die Windows op zijn pc heeft geïnstalleerd? Een verhelderend overzicht.

Davy Vandevinne

BR>

De vijf meest gestelde vragen

Wat heeft Microsoft misdaan?

Het Department of Justice (DOJ) beschuldigt Microsoft ervan misbruik te maken van de monopoliepositie die het bedrijf inneemt op de computermarkt. Enkele specifiele beschuldigingen die het DOJ daarvoor aanhaalt zijn: het gratis weggeven van Internet Explorer met de bedoeling om concurrenten van de markt te drijven, het sluiten van overeenkomsten tot koppelverkoop - vooral de koppeling van Windows met hardware en de koppeling Windows-Internet Explorer - en het sluiten van exclusieve overeenkomsten waarbij de partner verplicht wordt om een specifiek product van Microsoft te gebruiken in ruil voor voordelen op andere producten of diensten.

Wat vertelt Microsoft?

Microsoft zegt dat het proces in de eerste plaats de consument zal treffen omdat het bedrijf afgeleid wordt van de zoektocht naar technologische verbeteringen. Het feit dat Netscape haar markt aandeel verloor, heeft volgens Microsoft niets te maken met oneerlijke concurrentie, maar alles met het feit dat het programma minder goed is dan Internet Explorer. Over de exclusieve overeenkomsten wordt hetzelfde gezegd: de zakenpartners kiezen voor Microsoft-producten omdat ze beter zijn, niet omdat er deals werden afgesloten. Over koppelverkoop is Microsoft duidelijk: de combinatie Windows-Internet Explorer zorgt voor een geïntegreerd product en dat product is dus niet onderhevig aan de wetten betreffende koppelverkoop.

Wat besliste de rechter?

De rechter kwam tot de conclusie dat Microsoft een monopolie is. Daarvoor baseerde hij zich voornamelijk op drie feiten: het immens grote en stabiele marktaandeel van Microsoft op de markt van besturingssystemen, het feit dat dat marktaandeel beschermd wordt door het anderen extreem moeilijk te maken om voet aan wal te krijgen op deze markt en het feit dat consumenten weinig tot geen alternatieven hebben voor Windows. De rechter vond ook dat consumenten benadeeld worden en dat het bedrijf misbruik maakt van zijn monopoliepositie om tegenstanders schade toe te brengen en van de markt te drijven.

Is het proces nu afgelopen?

Neen. De rechter heeft alleen maar de feiten vastgesteld (

finding of facts

). Wat betreft juridische sancties wordt het nog wachten tot begin volgend jaar. Tenzij Microsoft er uiteraard in slaagt om een overeenkomst te bereiken met de rechter en aanklagers en er geen verdere juridische stappen hoeven ondernomen te worden. Moest het toch tot een veroordeling komen, dan heeft Microsoft uiteraard het recht om in beroep te gaan. Als dat het geval is, zal de definitieve beslissing in dit proces pas over enkele jaren vallen.

Wat zijn de gevolgen?

Dat is voorlopig moeilijk te zeggen. Het zal vooral afhangen van de vraag of er een overeenkomst bereikt wordt of niet. Zo'n overeenkomst is alvast de enige manier om een formele afstraffing door de rechter te voorkomen. Maar dan zal Microsoft meer dan waarschijnlijk wel moeten inbinden. Het Department of Justice zal namelijk zijn eigen voorwaarden stellen, gesteund door de uitspraak van rechter Jackson. Of Microsoft bereid is tot zo'n knieval lijkt onwaarschijnlijk. Bill Gates heeft dan wel gezegd dat hij zo snel mogelijk een einde wil maken aan de hele zaak, hij houdt ook vast aan zijn eigen gelijk. In tegenstelling tot de aanklagers claimt de Microsoft-baas dat de race nog niet gelopen is. En daarin heeft hij gelijk. Het proces zou nog wel eens ettelijke jaren kunnen aanslepen. Moest het bedrijf toch veroordeeld worden, of moest het tot een overeenkomst komen, dan bestaat de kans dat Microsoft opgesplitst word in bijvoorbeeld een 'internet-deel', een 'windows-deel' en een 'games-deel'. Met dat soort splitsingen heeft de VS veel ervaring: voorbeelden zijn Standard Oil, American Tobacco en Bell Company.

Aangeboden door onze partners