Oppositie legt Onkelinx nogmaals vuur aan de schenen

Print
In tegenstelling tot tijdens het debat over ontsnappingskoning Kapllan Murat eiste de oppositie woensdag niet het ontslag van minister van Justitie Laurette Onkelinx.
BR> De PS-minister kreeg er wel van langs. De CD&V vraagt de regering van de gelegenheid gebruik te maken om een crisisplan voor de sector uit te werken. Van Parys (CD&V) had het tijdens zijn tussenkomst over een zwaar incident dat te voorkomen was. Het meerjarenplan van paars bevat wel goede elementen, maar de inspanningen worden in grote mate verschoven naar de volgende legislatuur, zei de Vlaamse christendemocraat. Daarom stelt de CD&V voor van de nood een deugd te maken en een crisisplan uit te werken, zowel voor de gevangenissen als voor de globale strafuitvoering. Het taboe op nieuwe gevangenissen moet sneuvelen, klonk het. Ondertussen moet de regering wel tegemoet komen aan de verzuchtingen van het personeel en de directie van de gevangenis van Dendermonde. "U heeft enkel wat oplapwerk aangekondigd. De crisis zal niet opgelost raken door enkel celdeur 15 te vervangen en nieuwe sloten te voorzien", dixit Van Parys.
Bart Laeremans (VB) haalde zwaarder uit naar Onkelinx. "In de affaire-Erdal werden we enkel in Turkije voor schut gezet. Deze keer maken we ons voor de hele wereld belachelijk", zei hij. Laeremans hekelde de volgens hem te lakse aanpak van de PS-minister en de manier waarop ze haar verantwoordelijkheid ontloopt. "U zit vastgebeiteld op uw troon. Uw ontslag vragen helpt niet. Kritiek loopt van u af als water van een eend", luidde het.
Dylan Casaer (sp.a) eiste in naam van zijn partij snel een nieuwe gevangenis voor Dendermonde. Daarnaast moet er een audit komen voor de hele gevangenissector. Extra middelen voor de sector zijn onvermijdelijk, voegde hij eraan toe. De Vlaamse socialisten maakten tijdens het debat ook duidelijk gekant te zijn tegen het voorstel van kamervoorzitter Herman De Croo en zijn partijgenoot Jean-Marie Dedecker om de gevangenissen beperkt of zelfs volledig te privatiseren. "De Sinterklaas van de privé-sector zal het probleem niet oplossen", stelde Casaer.
Walter Muls (Spirit) betreurde dat Onkelinx en Reynders niet samen in de commissie werden gehoord. Dat vermijdt dat de ene de bal doorspeelt naar de andere, zei hij. De linksliberaal benadrukte daarnaast dat de bouw van extra cellen geen oplossing vormt voor de overbevolking van de gevangenissen. Een mogelijke oplossing voor de vele gedetineerden in voorhechtenis is volgens Muls het gerecht de mogelijkheid geven om verdachten in afwachting van hun proces huisarrest te geven of onder elektronisch toezicht te plaatsen.
In tegenstelling tot de affaire-Murat toonden de liberalen zich niet echt kritisch tegenover Onkelinx. Claude Marinower (VLD) en Charles Michel (MR) stelden vooral vragen over wat en hoe alles gebeurde.

Laurette Onkelinx van haar kant bevestigde dat de regering sneller dan voorzien geld gaat vrijmaken voor veiligere gevangenissen. Enerzijds wordt vlugger dan gepland 14 miljoen euro besteed aan beveiligingswerken, anderzijds wordt gezocht naar alternatieve financiering voor de aankoop van terreinen waar nieuwe gevangenissen zullen worden neergepoot.
Onkelinx wees erop dat de verwaarlozing van de penitentiaire infrastructuur een collectieve verantwoordelijkheid is. Er werd tientallen jaren niet in geïnvesteerd. Onkelinx is de eerste bevoegde minister die een belangrijke inhaalbeweging inzet, zegt ze. De minister haalde uit naar haar voorgangers Tony Van Parys (CD&V) en Marc Verwilghen (VLD), die haar eerder deze week tackelden. Verwilghen kreeg het verwijt nooit met een plan voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Dendermonde op de proppen te zijn gekomen. Onkelinx kan er zich dan ook nooit tegen hebben verzet, zoals Verwilghen maandag beweerde.