ACOD categoriek tegen privatisering gevangeniswezen

Print
De vakbond CGSP/ACOD is sterk gekant tegen de privatisering van de gevangenissen. VLD'ers Herman De Croo en Jean-Marie Dedecker pleiten woensdag in de VUM-kranten voor een beperkte of zelfs volledige privatisering van gevangenissen in ons land.
"De overheid heeft decennialang niet geïnvesteerd in de prioriteiten van de gevangenissen, waaronder veiligheid. De staat mag niet aan haar verantwoordelijkheid ontsnappen", reageert Guido Rasschaert van het ACOD/CGSP woensdagochtend.
"Als de overheid er niet meer in slaagt een bepaald domein te beheren, delegeert ze naar de privé en de factuur van het wanbeheer komt bij de burger terecht", benadrukt Rasschaert.
De vakbondsverantwoordelijke voegt daar aan toe dat het delegeren van bepaalde veiligheidstaken naar de privésector getuigt van een gebrek aan respect voor de gevangenen en hun toekomstige reclassering.