Premier wil snellere modernisering gevangenissen

Print
Premier Guy Verhofstadt garandeert dat er sneller en meer zal worden geïnvesteerd in veiligere gevangenissen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws woensdag.
De premier keerde, geprikkeld door de kritiek op de lakse houding van de regering, alsnog vervroegd terug uit Toscane en riep dinsdagavond meteen justitieminister Onkelinx bij zich. Hij valt de minister niet openlijk af, maar grijpt wel in.
Dat resulteert meteen in maatregelen. Voor onmiddellijke investeringen in veiligere gevangenissen wordt nu 14 miljoen euro extra vrijgemaakt die pas volgend jaar was voorzien. Ook op de begroting 2007 wil Verhofstadt "beduidend meer middelen voor de modernisering van het gevangeniswezen" voorzien.
De premier eist een duidelijke indeling in 'zware' en 'minder zware' criminelen, zodat de zwaarste gevallen in de best beveiligde gevangenissen belanden. Twee misdadigers van dezelfde bende mogen onder geen enkel beding nog in één cel zitten.
Er moet versneld onderhandeld worden met Marokko en Oost-Europese landen om veroordeelden hun straf te laten uitzitten in hun thuisland. "Nog dit najaar moet dat rond zijn", luidt het.