Bedrijf krijgt geen fikse vergoeding na onteigening

Print
Na een klacht van CDH-raadslid Fons Capiot heeft gouverneur Stevaert de beslissing van de Hoeseltse gemeenteraad om aan het bedrijf Pauli 143.000 euro te betalen, geschorst.
Ter uitvoering van het door het Vlaamse Gewest opgelegde RUP of Ruimtelijk Uitvoeringsplan diende bouwbedrijf Pauli twee hectare grond af te staan voor de uitbreiding en herinrichting van de Hoeseltse industriezone. De gemeenteraad besliste eind juni Pauli daarvoor 143.000 euro planschade te betalen.

In zijn schorsingsbesluit stelt de gouverneur dat twee voorwaarden niet voldaan zijn opdat het bedrijf Pauli recht zou hebben op planschade. Zo ligt het stuk grond niet aan een uitgeruste weg. Evenmin heeft het bedrijf Pauli ooit enige stedenbouwkundige vergunning ingediend om iets op het onteigende perceel te ontwikkelen. Wel heeft Pauli recht op een onteigeningsprijs volgens de actuele waarde van de grond, en die moet gebaseerd zijn op de vroegere aankoopprijs die het bedrijf ervoor betaalde. De gemeenteraad krijgt honderd dagen om het geschorste besluit eventueel aan te passen.