Californische rechter blokkeert het rooien van reuzensequoia's

Print
Milieuactivisten in Californië hebben in hun strijd tegen de geplande rooiing van mammoetbomen hun slag thuisgehaald. Een federale rechter in San Francisco stopte dinsdag het voornemen van het Amerikaans bosbeheer om in het Sequoia National Monument bomen te vellen.
De gevolgen van de boskap voor het bestand van de reuzensequoia's zijn niet te overzien, oordeelde rechter Charles Breyer volgens de krant Sacramento Bee woensdag.

Daarmee gaf de rechtbank gelijk aan de Californische minister van Justitie en verschillende milieuorganisaties, die tegen de regeringsplannen klacht hadden ingediend. Procureur-generaal Bill Lockyer sprak van een "overweldigende zege voor de Giant Sequoias". Het mag niet getolereerd worden dat deze majestueuze bomen het slachtoffer worden van snel gewin.
Bosbeheer reageerde ontgoocheld. Door de rooiing zou het bosbestand uitgedund worden, om zo het brandgevaar te beperken. Daarbij zouden geen mammoetbomen, maar grote pijnbomen, sparren en ceders geveld worden, wier onderhout brandstof biedt bij bosbranden.

Sequoiabomen groeien slechts op weinig plaatsen in de wereld. Een van die plaatsen is de westelijke rand van de Californische Sierra Nevada. Deze mammoetreuzen kunnen tot 90 meter hoog worden en een diameter van 10 meter bereiken.