Recordjaar voor papaverteelt in Afghanistan

Print
De totale oppervlakte van de papaverteelt in Afghanistan is het voorbije jaar met 78 procent toegenomen. Dat blijkt uit recente gegevens die met de hulp van satellietbeelden zijn vergaard, zo is vernomen bij een westerse veiligheidsbron in Kaboel.
Uit de papaverplant wordt opium gewonnen, wat de basis vormt voor de productie van heroïne en morfine. In 2006 werd in Afghanistan op 185.000 hectaren papaver geteeld. In 2005 telde men slechts 104.000 hectaren. "Het gaat om een absoluut record", zo beklemtoonde de functionaris van de veiligheidsdiensten. De gegevens zijn opgemaakt op basis van recente satellietbeelden. Die informatie wordt later aangevuld met onderzoek op het terrein. UNODC, het bureau voor drugs en criminaliteit van de Verenigde Naties, publiceert in september de officiële cijfers. UNODC weigert te reageren op de voorlopige gegevens.
Hoeveel extra opium de bijkomende hectaren zullen opleveren, is moeilijk te voorspellen. Het rendement per hectare, afhankelijk van het weer en irrigatie, varieert immers. Toch houdt de veiligheidsbron op basis van voorlopige gegevens rekening met een meerproductie van 40 procent.
Vorig jaar puurde men 39 kilogram opium per hectare, tegen 32 kilo in 2004. UNODC schatte de totale productie voor dat jaar op 4.100 ton. Dat is goed voor een straatwaarde van 2,7 miljard dollar. Volgens de projecties zou de totale opiumproductie in Afghanistan dit jaar de kaap van 5.000 ton overschrijden. Om een kilo heroïne aan te maken, is ongeveer 10 kilo opium nodig.