Helft bedrijven niet klaar voor millenniumbom

Uit een rondvraag bij honderd Belgische ondernemingen blijkt dat er 48 nog niet zijn begonnen met de preventie van een eventuele computer- of elektronicacrash op 1 januari 2000. Het gaat vooral om KMO's en kleine zelfstandigen. Ufsia-professor Carlos De Backer, die de enquête op poten zette, vindt de resultaten alarmerend. De lukraak gecontacteerde organisaties - grote en kleine - werden in drie categorieën ingedeeld. "Slechts zes konden antwoorden dat ze volledig klaar zijn met het voorbereidend werk", vertelt Carlos De Backer.

Paul Hendrickx

BR>"Zesenveertig van de honderd zijn nog volop bezig om hun computers of machines te testen op millennium-bestendigheid. En liefst 48 wisten te vertellen dat ze daar nog helemaal niet mee zijn begonnen. Bij deze laatste groep zitten opvallend veel bedrijfjes met een klein aantal werknemers." De Antwerpse wetenschapper voorspelt geen totale economische ondergang als gevolg van deze situatie. "Wel zal er de eerste dagen van volgend jaar, in bedrijven die geen voorzorgen hebben genomen, een massa kleine problemen en defecten opduiken. Die kunnen veiligheid, productie en misschien ook lopende contracten in gevaar brengen. Ik durf daarom deze bevindingen in verband brengen met een Duitse studie. Ed Yardeni, hoofdeconoom van de Deutsche Bank, berekende dat 5 tot 10% van de KMO's ten gevolge van de millenniumbug failliet zal gaan."

Eddy Marstboom, voorzitter NCMV regio Antwerpen, zegt dat ook zijn organisatie dergelijke bevragingen heeft georganiseerd. "Maar die waren minder onrustwekkend. De KMO's zijn mijns inziens wel degelijk op de hoogte van het fenomeen."

Aangeboden door onze partners