Zware sociale lasten hinderen Opel

Opel Belgium heeft de vieringen van zijn 75-jarig bestaan afgerond met een academische zitting op het bedrijf. Afgevaardigd-bestuurder Eddy Geysen maakte van de gelegenheid gebruik om nogmaals het probleem van de hoge loonkosten in België aan te kaarten. "De auto-industrie tekent voor 15% van de Belgische export", zei hij. "Maar op een markt met 20% overcapaciteit blijft onze concurrentiepositie zwaar onder druk staan."

Marc Balduyck

BR>Tijdens de academische zitting, waarop Geysen zo'n 100 topfiguren uit de politiek-sociale wereld mocht verwelkomen, belichtte de afgevaardigd-bestuurder nog eens de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf. Het begon in 1924 als General Motors Continental. Inmiddels is de onderneming omgedoopt tot Opel Belgium en functioneert ze onder de hoed van GM Europe in Zürich. Het bedrijf stelt zo'n 7.000 mensen tewerk en realiseerde vorig jaar een omzet van 57 miljard frank. In totaal liepen in Antwerpen al 10,5 miljoen wagens van de band.

Tegenover Vlaams minister-president Patrick Dewael hamerde Geysen op de vaststelling dat de "Belgische auto-industrie op haar eentje 3,5% van het Belgische bbp realiseert. Dit is niet evident. Vooral niet als men constateert dat onze loonkosten in vergelijking met onze Britse zusterfirma 30% hoger liggen. De vergelijking met Spanje en Portugal loopt helemaal mank. Zonder nog over onze Oost-Europese zusterbedrijven in Polen en Hongarije te spreken."

Geysen bracht de cijfers op de achtergrond van overcapaciteit. Internationaal staan er 20% teveel montagebanden opgesteld. Dat moet op termijn weggesaneerd worden, lijkt de logische conclusie.

Fiscus

Geysen had het verder onder meer ook over het suggestiesysteem van Opel. Op basis van de verbeteringsvoorstellen van de eigen medewerkers kon het bedrijf vorig jaar voor 125 miljoen frank besparingen doorvoeren. "De eigen werknemers die normaal zouden moeten kunnen delen in de opbrengsten van de productiviteitsverbeteringen krijgen daar nauwelijks iets van in handen. De fiscus loopt weg met het grootste gedeelte ervan. Dit kan toch niet bevorderlijk zijn voor de inventiviteit van onze medewerkers?", aldus Geysen.

Aangeboden door onze partners