Samenwerking Lernout & Hauspie en stad Gent

Lernout & Hauspie Speech Products heeft meegedeeld dat het bedrijf en het Gentse stadsbestuur van plan zijn samen te werken aan de introductie van L&H spraak- en taaltechnologie in het Gentse computernetwerk. De Gentse openbare diensten zouden L&H-technologie gebruiken om de burger een completere dienstverlening te bieden. Vooreerst kan de invoering van L&H-producten de Gentse ambtenarenhulp bieden voor de uitoefening van hun werk, verder kan men vanaf nu zorgen voor een permanente dienstverlening. Zo kan er bijvoorbeeld informatie worden verstrekt aan personen die buiten de kantooruren contact opnemen met de stedelijke diensten.

D.Vy

BR>Verder kondigde het Ieperse bedrijf ook verbeteringen aan haar Voice Express-spraaksoftware aan. Een van de nieuwe dingen is ondermeer ondersteuning voor Linux. Lernout & Hauspie ontwikkelde ook een nieuwe techniek waardoor het mogelijk wordt om aarzelingen zoals 'aah' en 'um' uit teksten weg te laten. Die techniek werd op de Comdex-vakbeurs voorgesteld en raakte niet in de war door de 'aah's en 'ummms' van de spreker.