Wereldbank verhoogt groeiprognoses Chinese economie tot 10,4 %

Print
De Chinese economie zal dit jaar nog sneller groeien dan verwacht. De Wereldbank heeft dinsdag haar groeivooruitzichten voor de Chinese economie in 2006 verhoogd van 9,5 naar 10,4 procent. Ze benadrukte de "goede vooruitzichten", ondanks nog steeds te hoge investeringen.
China noteerde een groei van 10,9 procent in de eerste helft van dit jaar. Vooral de investeringen en de export deden een belangrijke duit in het zakje. In haar laatste trimestrieel rapport over de vierde grootste economie in de wereld stuurde de instelling, met zetel in Washington, haar prognoses voor 2007 bij. "De perspectieven voor de Chinese economie blijven goed," luidt het. De groei zou volgend jaar 9,3 in plaats van 8,5 procent bedragen.
"Met een productiecapaciteit die gelijkmatig met de vraag blijft toenemen, een lage inflatie en een overschot op de lopende rekeningen, moet de belangrijkste zorg niet een algemene overhitting van de Chinese economie zijn," meent het rapport.
"De vrees voor de Chinese instanties moet veeleer zijn dat de hoge investeringen zouden leiden tot een overcapaciteit in bepaalde sectoren en de banken met onzekere kredieten blijven zitten," gaat de tekst voort.
De Wereldbank onderstreept ook dat heel wat investeringen gebeurden dankzij winsten in plaats van leningen, "wat een goede zaak is". Een ander positief punt is volgens de Wereldbank dat het hoogste groeicijfer bij de investeringen op de commerciële sector betrekking heeft.
Niettemin werpt de voortzetting van de investeringsboom vragen op over de efficiëntie "hetgeen een meer gematigde groei wenselijk maakt".