"Hezbollah heeft oorlog tegen Israël verloren"

Print
Israël heeft de Hezbollah een nederlaag toegebracht. Dat heeft de Amerikaanse president George Bush maandag gezegd na topoverleg met zijn belangrijkste adviseurs op het Pentagon en het ministerie van buitenlandse zaken.
Volgens de president waren de gevechten in Libanon onderdeel van een bredere strijd tussen vrijheid en terreur. "We kunnen ons wel voorstellen hoeveel gevaarlijker dit conflict zou zijn geweest als Iran over het kernwapen zou beschikken dat het wil," zei hij.
Bush zei ook dat Syrië en Iran de belangrijkste sponsoren zijn van de Hezbollah-strijders, en dat de verantwoordelijkheid voor het lijden van de Libanezen bij de Hezbollah ligt. Bush zei verder te hopen dat het staakt-het-vuren standhoudt en dat de onlangs overeengekomen VN-resolutie een belangrijke stap vooruit is om een einde aan het geweld te maken. "Nu de Hezbollah verslagen is, zal niets de democratisering van Libanon nog in de weg staan," aldus Bush.
De resolutie die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem aannam, voorziet in een internationale troepenmacht van 15.000 man die er met de 15.000 Libanese militairen die in Zuid-Libanon gestationeerd zullen worden voor zal moeten zorgen dat de Hezbollah alle wapens neerlegt. Twee jaar geleden eiste de Veiligheidsraad dat ook al, maar Libanon waagde zich toen niet aan een gedwongen ontwapening van de Hezbollah-strijders.