Centrum voor Drugsproblemen Limburg nuanceert cijfers Spuitenruil

Print
Het Centrum voor Alcohol- en Andere Drugsproblemen (CAD) in Limburg nuanceert de beduidend lagere aantallen uitgedeelde injectiespuiten aan drugsverslaafden in de provincie in vergelijking met de rest van Vlaanderen.
Uit cijfers van het Vlaamse Spuitenruilproject blijkt dat er vorig jaar in alle provincies samen 448.502 injectiekits aan drugsverslaafden werden uitgedeeld en dat de provincie Limburg daarbij achterop hinkt. Stijn Goossens van het Steunpunt Antwerpse Druggebruikers wijst het CAD-Limburg met de vinger.
Maar directeur Marcel Vanhex van het CAD-Limburg vindt dat het welslagen van het project niet gemeten mag worden aan de hand van het aantal verdeelde spuiten. Hij zegt dat het lage aantal besmettingen bij drugsgebruikers in Limburg aantoont dat een preventieve aanpak zijn vruchten afwerpt.
"Het CAD doet tal van gerichte inspanningen om te voorkomen dat mensen die drugs gebruiken besmet geraken. Zo worden er regelmatig screenings, preventiecampagnes en vormingssessies gehouden die tot doel hebben ervoor te zorgen dat drugsgebruikers niet spuiten, maar op een veilige manier gebruiken."
De beschuldiging van Stijn Goossens aan het adres van het CAD-Limburg, als zou het Centrum het beschikbare geld aannemen en er verder niets mee doen, lacht Vanhex weg. Hij insinueert dat de coördinator zijn beschuldigingen vooral met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen heeft geuit. Goossens staat op de 15de plaats op de sp.a-Spirit-Groen!-lijst in Borgerhout.