Meer dan 15.000 West-Vlaamse huisvestingspremies sinds 2002

Print
De voorbije vier jaar heeft de provincie West-Vlaanderen meer dan 15.000 huisvestingspremies toegekend aan mensen die verbeteringen wilden aanbrengen aan hun woning. Het gaat om premies voor dakrenovatie en vochtbestrijding en om premies voor de bestrijding van CO-vergiftiging.
Dat blijkt uit cijfers van Dirk De fauw, de West-Vlaamse gedeputeerde voor Huisvesting.
Begin 2002 hervormde het provinciebestuur van West-Vlaanderen haar huisvestingspremies. Sindsdien werden al 7.320 aanvragen ingediend voor de premie voor dakrenovatie en vochtbestrijding. De uitbetaalde premie bedroeg gemiddeld 1.000 euro per aanvraag. In dezelfde periode werden ook 8.158 aanvragen voor premies ter bestrijding van CO-vergiftiging ingediend. De uitbetaalde premies lagen tussen de 300 en 800 euro per aanvraag.
Volgens De fauw is de provincie het juiste politieke niveau om een gedegen huisvestingsbeleid te voeren.
"Het is toch zinloos dat het Vlaamse Gewest een CO-premie instelt waar in 2004 slechts 1.267 premies worden toegekend voor geheel Vlaanderen," stelt hij. De gedeputeerde pleit dan ook voor betere afspraken tussen de verschillende beleidsniveaus.