CD&V vindt veiligheid openbare plaatsen kernopdracht overheid

Print
Ook het politiek bestuur van CD&V heeft zich maandag gebogen over het busincident in Antwerpen. Voor de Vlaamse christendemocraten is het verzekeren van de veiligheid in de openbare ruimtes dé kernopdracht van de overheid. Bij criminele feiten is een snelle opsporing de prioriteit, zodat de gepaste straf kan worden uigesproken en de strafuitvoering kan worden verzekerd.
De dood van een man die een groep jongeren wilde kalmeren drukt volgens de CD&V alle overheden op hun verantwoordelijkheid. Het politieke bestuur aanvaardt niet dat de publieke ruimte uit handen wordt gegeven "aan een kleine groep herrieschoppers, relzoekers, rondhangende jongeren of anderen". De overheid speelt hierin een belangrijke rol.
De Lijn moet voor CD&V zijn rol in de eerstelijnszorg voor een veilige omgeving grondig onderzoeken en aanscherpen. De vervoersmaatschappijen kunnen een grotere verantwoordelijkheid nemen door een beroep te doen op de wettelijke mogelijkheden voor erkende bewakingsdiensten. De federale regering moet de uitvoeringsmodaliteiten daarvan dringend regelen, luidt het. De eerstelijnszorg van de openbare vervoersmaatschappijen voor eigen en verpachte lijnen vergt bovendien een sterke afstemming met de politiediensten en een engagement dat de politie waar nodig snel ter plaatse kan komen.
De partij pleit ook voor voorzorgsmaatregelen rond publieke zwembaden en zwemvijvers, zoals monitoren, camera's en afspraken met het openbaar bestuur.