Gemeenten krijgen softwarepakket om luchtkwaliteit na te gaan

Print
Alle Vlaamse steden en gemeenten krijgen een softwarepakket waarmee ze kunnen nagaan hoe het gesteld is met hun luchtkwaliteit en wat het effect van bepaalde maatregelen op die luchtkwaliteit zou zijn. Dat meldt Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters.
De bedoeling is dat gemeenten zelf nagaan wat het effect van bepaalde genomen of te nemen maatregelen is op de uitstoot van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) op straat. Het CAR-model berekent die waarden aan de hand van informatie over onder meer de verkeersintensiteit, het wegtype en de bomenfactor in een bepaalde straat. De waarden kunnen berekend worden voor 2005, 2010 en 2015.

Het aanbieden van dit gratis softwarepakket is een van de maatregelen van minister Peeters in zijn actieplan rond de aanpak van fijn stof.