Comité T moet evenwicht fundamentele vrijheden vrijwaren

Print
Ons land heeft er een nieuw comité bij: het Waakzaamheidscomité betreffende de strijd tegen het terrorisme, kortweg het Comité T. Dat moet nagaan of de verschillende maatregelen die worden genomen in het kader van de strijd tegen het terrorisme niet indruisen tegen de fundamentele vrijheden.
Het initiatief gaat uit van verschillende verenigingen die opkomen voor de verdediging van de mensenrechten. Het gaat vooral om Franstalige organisaties, zoals de Ligue des droits de l'Homme, Observatoire Internationale des Prisons en Syndicat des Avocats pour la Démocratie (SAD). De verenigingen zijn echter geen lid. Alle leden zetelen als individu.

Ook de Liga voor Mensenrechten prijkt op het lijstje. Voormalig voorzitter Paul Pataer wees erop dat zijn eigen organisatie haar verantwoordelijkheid moet opnemen om ook in Vlaanderen een gelijkaardig initiatief te nemen. Een samenwerking tussen beide partijen moet voor hem uitmonden in een jaarlijks rapport.

Het doel van het Comité T is na te gaan wat er zoal gebeurt in het kader van de strijd tegen het terrorisme. De organisatie pluist de betreffende wetten uit, alsook de praktijken die eruit voortvloeien, legde woordvoerder Dan van Raemdonck, tevens zegsman van de Franstalige mensenrechtenliga, maandag uit tijdens een persconferentie naar aanleiding van de oprichting van het Comité. Na de aanslagen van 11 september 2001 werden ook in ons land verschillende instrumenten gecreëerd in de strijd tegen terreur, zoals de wet op de bijzondere opsporingsmethoden, de wet betreffende terroristische inbreuken, de wet op het Europees aanhoudingsmandaat, enz.

Het is niet de bedoeling van het Comité te beletten dat criminelen bij de kraag worden gevat, benadrukt van Raemdonck, maar er streng op toe te zien dat het evenwicht met de fundamentele vrijheden bewaard blijft. Pataer drukte het zo uit: de strijd tegen terreur moet in de eerste plaats worden gestreden met politieke, economische en sociale middelen in plaats van repressieve middelen. "De beste manier voor staten om terrorisme te bestrijden, is het bewijs leveren dat die staten rechtsstaten zijn", luidde het.

Hij wees ook op de noodzaak van een dergelijk orgaan. Te veel worden verdachten meteen als schuldigen aangewezen, vindt Pataer. Hij verwijst daarbij naar de ervaring van het echtpaar uit Putte wiens naam op de terrorismelijst van de Verenigde Naties terechtkwam, waarna de bankrekeningen van het paar geblokkeerd raakten.

Ook het pleidooi van de premier om de wet-Lejeune aan te passen, naar aanleiding van de feiten van afgelopen zaterdag in Antwerpen, illustreren volgens Pataer de noodzaak van een Comité T. Advocaat Raf Jespers noemde het initiatief eveneens "nodig en nuttig". Hij verwees naar de zogenaamde SWIFT-onthullingen en had het over een "financieel Guantanamo".