Nederlands Van Gogh Museum koopt 55 brieven van de schilder

Print
Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft 55 brieven gekocht die Vincent van Gogh schreef aan zijn kunstbroeder Anthon van Rappard. De briefwisseling, die dateert van 1881 tot 1885, tussen de twee schilders geeft volgens het museum een goed inzicht in de artistieke ontwikkeling van Van Gogh in zijn vroege jaren.
Het museum kocht de brieven van een Amerikaanse verzamelaar die anoniem wil blijven. Afgezien van een twintigtal losse brieven die nog in privé-bezit zijn, is het de laatste grote collectie Van Gogh-correspondentie die nog te koop was. Hoeveel geld er met de aankoop gemoeid was, maakt het museum niet bekend. Vincent van Gogh leerde Theo van Rappard in 1880 in Brussel kennen via zijn broer. De twee raakten bevriend nadat Van Rappard Van Gogh uitnodigde op zijn atelier te komen tekenen. De briefwisseling die volgde, ging vooral over literatuur en kunst, waarbij ze zich beiden vooral verbonden toonden met het gewone volk.

"Het zijn kunstenaarsbrieven in de ware zin van het woord", aldus Leo Jansen, conservator bij het Van Gogh Museum, maandag. Hij stelde de brieven tegenover die aan Vincents broer Theo, die meer familiair van karakter zijn. De penvrienden raakten gebrouilleerd toen Van Gogh in 1885 aan Van Rappard een litho stuurde die hij had gemaakt van "De aardappeleters", een werk dat Van Gogh als een meesterproef beschouwde. "Van Rappard liet er geen spaander van heel", aldus Jansen. Van Gogh was zo in zijn wiek geschoten door het oordeel dat hij de brief retour stuurde. Op de tentoonstelling "Amice Rappard. Brieven van Vincent van Gogh (1881-1885)", die tot 3 september in het Van Gogh Museum loopt, is een brief te zien waarin Van Gogh de discussie over het schilderij afdoet als "zanikerij", waarop hij een einde maakt aan de woordenwisseling en de vriendschap met het in kapitalen neergepende "UIT".
Van de 845 overgeleverde brieven van Van Gogh, waarvan de meeste aan Theo waren gericht, zijn er nu zo'n 750 in het bezit van het Van Gogh Museum. De jongste aanwinst zal betrokken worden bij het al tien jaar lopende brievenproject van het museum en het Huygens Instituut in Den Haag. De nieuwe wetenschappelijke editie van de correspondentie van Van Gogh verschijnt in 2009.