Limburgse gemeenten ondertekenen jeugdcharter

Print
Op initiatief van de Limburgse gedeputeerde van jeugd, Jules D'Oultremont (sp.a), hebben de Limburgse gemeenten maandag een charter ondertekend waardoor ze zich achter de provinciale campagne "Geef jeugd ruimte" scharen.
De campagne moet de Limburgers bewust maken van de nood die jongeren aan ruimte hebben. De actie wil Limburg eveneens als een "jonge en verdraagzame" provincie promoten.

De campagne is een initiatief van de provinciale jeugddienst. Die wil het thema "ruimte voor kinderen en jongeren" extra onder de aandacht brengen naar aanleiding van de stijgende intolerantie tegen jongeren, aldus de dienst. De provincie wil met de campagne ook de beperkte inspraak van jongeren in de samenleving aan de kaak stellen.
"Geef jeugd ruimte" moet er ook voor zorgen dat de Limburgse gemeenten bij de opmaak van hun jeugdbeleidsplannen luisteren naar de noden en behoeften van de jongeren. In de plannen moet de nodige aandacht naar ruimtes voor jeugdbeleving gaan. Via affiches die een tatoeage als label dragen, wil de provincie Limburg een positief beeld uitdragen van de jeugdwerking en de jongeren in het algemeen.