Omzet Belgische kledingsector stijgt 4 pct in 2005

Print
De omzet in de Belgische kledingsector is in 2005 gestegen met 4 pct tot 1,94 miljard euro.
"Na enkele zwakkere jaren, bereikt de omzet nu opnieuw het niveau van het begin van de jaren 2000", meldt Creamoda, de federatie van de kledingsector, maandag in een persbericht. De stijging van het omzetcijfer is toe te schrijven aan een toename van de binnenlandse leveringen (+9 pct). De buitenlandse leveringen namen met 2 pct toe. Het omzetcijfer bevat naar de Belgische productie ook de productie van kleding in het buitenland voor rekening van Belgische bedrijven en door Belgische ondernemingen in het buitenland aangekochte kleding. In 2005 zijn de investeringen in de kledingsector toegenomen tot 23,3 miljoen euro. Dat is een toename van 13 pct in vergelijking met 2004. Tussen 2001 en 2004 was het investeringsniveau jaar na jaar gedaald.

De kledingsector telde in 2005 17.806 personeelsleden (12.254 arbeiders en 5.552 bedienden). Op jaarbasis is dat een daling met 5 pct voor de arbeiders en een status-quo voor de bedienden. In 2005 nam de import met 11 pct toe tot 3,6 miljard euro. Oorzaak daarvan is de liberalisering van de wereldhandel. In België steeg de import uit de belangrijkste EU-landen. Vooral de import uit Frankrijk (17 pct), Duitsland (10 pct), Italië (8 pct) en Nederland (7 pct) nam toe. De invoer van kleding uit Zuid-Oost-Azië is het sterkst gestegen, namelijk met 20 pct. De grootste stijgers zijn India (+32 pct) en China (+30 pct). De export van de Belgische kledingsector steeg in 2005 met 9,2 pct, een stevige herneming na twee opeenvolgende dalingen in 2003 en 2004.

Binnen de EU steeg vooral de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk (19 pct), Spanje (19 pct) en Frankrijk (13 pct). De uitvoer naar de tien nieuwe lidstaten van de EU steeg met 78 pct in 2005 maar vertegenwoordigt in absolute cijfers slechts 2 pct van de Belgische EU-uitvoer.