Cipiers medisch centrum Brugse gevangenis voeren actie vanaf 3 juli

Print
De cipiers in het medisch centrum van de Brugse gevangenis gaan vanaf 3 juli actie voeren. Vanaf maandag zullen ze hun opdrachten in het naburige AZ Sint-Jan beperken wegens overbelasting.
"Wij kunnen niet langer blijven instaan voor alle zieke en gehospitaliseerde gedetineerden in het ganse land," staat in een gemeenschappelijke mededeling van de vakbonden VSOA, ACV openbare diensten en ACOD. De vakbonden wijzen erop dat in december werd beloofd dat uiterlijk midden februari het medisch centrum in de gevangenis van Sint-Gillis zou openen. Maar na de officiële openingsceremonie door vice-premier Lorette Onkelinx zouden de deuren terug zijn gesloten. Ook de polikliniek in Lantin blijft volgens de Brugse cipiers dicht. Alle zieken in de Belgische gevangenissen worden daarom nog steeds naar Brugge overgebracht. Normaal moet dat medisch centrum enkel voor de Nederlandstalige gedetineerden zorgen. Voor het hele land is er volgens de vakbonden te weinig personeel.
Vanaf maandag 3 juli zullen de Brugse gedetineerden weigeren in te staan voor het uithalen van patiënten, de bewaking bij consultaties en de bewaking van gehospitaliseerde gedetineerden in het Brugse OCMW-ziekenhuis AZ Sint-Jan. Ze willen hun actie volhouden tot de effectieve opening van het medisch centrum in Sint-Gillis. Enkel de begeleiding en de bewaking van de nierdialysepatiënten in het AZ Sint-Jan willen de cipiers nog voor hun rekening nemen. "We hopen dat de overheid ingrijpt en het nodige personeel voorziet in de gevangenis van Sint-Gillis zodat de opening van het medisch centrum aldaar niet nog langer moet worden uitgesteld," besluit het vakbondspamflet.