Meer letsels, maar 3,8 procent minder verkeersdoden

Print
Na de maand maart zijn er in het Belgische verkeer op jaarbasis 38 minder doden gevallen dan in het jaar tot en met maart 2005. Dat is een daling met 3,8 procent.
Het aantal doden ter plaatse steeg op de autosnelwegen met 11 procent, op de lokale wegen daalde het aantal doden met 7,2 procent, zo blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer die minister van Mobiliteit Renaat Landuyt maandag bekendmaakte.

In de barometer wordt een vergelijking gemaakt tussen voortschrijdende jaartotalen. Het voortschrijdende jaartotaal van een bepaalde maand is het cijfer van die maand plus de cijfers van de elf maanden ervoor. Zo worden seizoensgebonden effecten uitgesloten.

In Wallonië kwamen meer mensen om het leven op de wegen in vergelijking met Vlaanderen. In Wallonië vielen er 34,7 doden ter plaatse op 1.000 ongevallen tegenover 16,2 op 1.000 in Vlaanderen. In het Brussels Gewest vielen 5,6 doden ter plaatse op 1.000 ongevallen.
Op de Vlaamse wegen steeg het aantal letselongevallen met 0,3 procent, maar daalde het aantal doden ter plaatse met 8,9 procent. In Wallonië is een omgekeerde tendens merkbaar: daar daalde het aantal letselongevallen met 2,3 procent tegenover een stijging van het aantal doden ter plaatse met 2,1 procent. Op de Waalse autosnelwegen is er een sterke stijging van het aantal dodelijke ongevallen (+17,7 procent) en doden ter plaatse (+21,9 procent).

In de maand maart zelf vonden in België 3.594 letselongevallen plaats in België, waarvan er 72 (2 procent) dodelijk waren. Deze ongevallen gaven aanleiding tot 4.510 slachtoffers waarvan (voorlopig) 77 doden ter plaatse. Van die dodelijke slachtoffers kwamen er 32 om bij weekendongevallen. Twee derde van deze slachtoffers vielen te betreuren in Wallonië.