Kritiek CD&V op voorstel Tobback voor Welvaartsbonus

Print
CD&V-kamerlid Greta D'Hondt heeft donderdag in de Kamer kritiek geuit op het voorstel van minister van Pensioenen Bruno Tobback om een welvaartsbonus voor gepensioneerden in te voeren.
"De voorstellen zijn niet gedragen door de regering noch door de sociale partners. Dit is opnieuw een staaltje van perceptiebeleid", verklaarde ze. Tobback wil de pensioenen welvaartsvaster maken via de invoering van de bonus, die op termijn moet oplopen tot 600 euro per jaar. Het voorstel moet in september nog overlegd worden met de sociale partners. Het kernkabinet besliste woensdag een werkgroep op te richten om het voorstel te bestuderen.
Vakbonden en werkgevers uitten eerder al bedenkingen bij de démarche van Tobback, omdat het voorstel het sociaal overleg doorkruist en omdat de minister voor een forfaitaire bonus kiest en niet voor een procentuele verhoging van de pensioenen. Dat laatste kan ook Greta D'Hondt niet pruimen. Door steeds weer voor forfaits te kiezen, wordt het verzekeringskarakter van het pensioensysteem op de helling geplaatst, zei ze. De CD&V'ster pleit dus voor procenten in plaats van centen. D'Hondt vreest tevens dat het opnieuw gaat om het zoveelste voorstel om de uitkeringen aan te passen aan de welvaart. "Het is zoals met de goochelaar die een duif uit een doosje moet toveren. Na een tijdje is de duif dood omdat ze te lang in het doosje heeft gezeten".
Net zoals VLD-vicepremier Patrick Dewael dinsdag al deed, liet ook het liberale kamerlid Maggie De Block weten verwonderd te zijn over Tobbacks voorstel. "U heeft veel verwachtingen gecreëerd. Ik hoop dat u ze waar kunt maken en niet de minister wordt die veel beloofde, maar weinig deed", klonk het. "Dit is een gebudgetteerd voorstel binnen de marges die de regering voorzien heeft. Ik ga ervan uit dat de regering het hier mee eens is. Het is misschien juist dat ik het sociaal overleg heb doorkruist, maar over een voorstel moet je kunnen debatteren", repliceerde Tobback.