Paniek rond nieuw gemeentehuis Heusden-Zolder

Print
De verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis in Zolder-centrum is voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Op de glazen ramen verschijnen allemaal zwarte strepen en tot overmaat van ramp is er een condensatieprobleem onder de dakrand.

De verhuizing was voorzien voor begin september, maar wat de trots moest worden in aanloop naar de verkiezingen van 8 oktober, dreigt een rampscenario te worden. “Dieper ingaan op de technische problemen is niet zo eenvoudig,” zegt burgemeester Tony Beerten.“ De bouwheer, Dexia, heeft ons de problemen gisteren gemeld. Vast staat dat er zich een condensatieprobleem voordoet ter hoogte van de dakrand en er is ook vastgesteld dat er zich zwarte strepen aftekenen op de glaspartijen. Een eerste onderzoek wijst uit dat deze strepen afkomstig zijn van de bitumen kleeflaag van het dampscherm. Het probleem is duidelijk zichtbaar vanop het Heldenplein. Het zijn vooral de ramen van de raadszaal die getroffen zijn.”

De beslissing om de verhuizing voor onbepaalde tijd uit te stellen, wijst op een serieus probleem. “Dexia kan ons geen zekerheid meer geven dat het gebouw op tijd af zal zijn door deze problemen,”gaat de bezorgde burgervader verder.“We zijn gedwongen om de verhuizing uit te stellen, maar een nieuwe datum vooropstellen is momenteel onmogelijk. Via kortgeding is een onafhankelijk expert aangeduid. Deze gerechtsdeskundige zal samen met al de andere partijen - bouwheer Dexia, architect, studiebureau en aannemer - moeten zoeken naar een oplossing. Aangezien Dexia de bouwheer is, zijn alle problemen en eventuele meerkosten voor hen maar voor ons is dit natuurlijk ook een serieuze tegenslag.Toch zijn we nog optimistisch. Niet alle werken liggen stil. De werken binnen het gebouw gaan gewoon voort zoals gepland.”

Het lijkt er dus op dat de nieuwe burgemeester na 8 oktober onverwacht toch nog zijn/haar intrek in het oude gemeentehuis zal moeten nemen.