Geen extra gemeenteraad over de affaire Box

Print
Waarnemend burgemeester Carmen Willems heeft woensdagmorgen de fractieleiders van VLD, sp.a en CD&V ontvangen om hen in kennis te stellen van de maatregelen die dinsdag genomen zijn over de verdere organisatie van de stadsdiensten.
Naar aanleiding van het strafonderzoek naar het parkeerbeheer werden immers de bevoegdheden van schepen Eddie Box tot een minimum herleid.“Gelet op het feit dat het college zelf de klacht in het dossier heeft neergelegd, is het duidelijk dat het vertrouwen tussen schepen Box en de andere leden van het college in die mate geschaad is dat op een normale manier samenwerken onmogelijk is. Ik heb aan de fractieleiders gevraagd hun respectievelijke fracties in alle sereniteit te willen informeren over de genomen maatregelen. Over de inhoud van de strafklacht worden op vraag van het parket geen details verstrekt.

Het college vindt het in de gegeven omstandigheden niet opportuun om over dit dossier een extra gemeenteraad bijeen te roepen.” Alle raadsleden hebben de persmededeling toegestuurd gekregen en worden verder door hun fractieleiders geïnformeerd over de aangepaste werking van de stadsdiensten.