Hasseltse prof bouwt ‘kleinste frigo ooit’

Professor Christian Van den Broeck van de vakgroep Theoretische Fysica aan de Universiteit Hasselt haalt tegenwoordig alle vakbladen, tot het gerenommeerde Nature toe.

De Hasseltse prof heeft immers de ‘kleinste koelkast ter wereld’ uitgevonden. U mag zich terecht afvragen wat daar het nut van is, maar het gaat hier niet zozeer om een voorwerp als wel om een principe - en dat op zéér kleine schaal: “Stel je een molecule voor die warmte van binnen naar buiten transporteert. Dit principe werkt alleen maar als het voorwerp zó klein is, dat het van nature voortdurend beweegt. In de fysica noemt men dat de Brownse beweging,” aldus professor Van den Broeck.