Meer slachtoffers door hartinfarct in de winter

HASSELT -

De kans dat patiënten een hartinfarct in de winter overleven, is duidelijk kleiner dan in de zomermaanden. Dat schrijven Schotse onderzoekers in het vakblad 'Heart'. In hun onderzoek vergeleken de Schotse onderzoekers bijna 11.000 patiënten die in de jaren 1988 tot 1997 een hartinfarct hebben gehad. Wanneer de leeftijd en de daaraan gerelateerde kans op een hartinfarct thuis - allebei hoger in de winter - buiten beschouwing werden gelaten, bleek de kans om een hartinfarct in de wintermaanden te overleven nog steeds bijna 20 procent lager te zijn dan in de zomer.

GPD

BR>Volgens de onderzoekers is het grotere risico op overlijden na een hartinfarct in de winter onder meer toe te schrijven aan een hogere bloeddruk en een grotere belasting van het hart bij lage temperaturen. Bij winterse temperaturen heeft het bloed ook een grotere neiging samen te klonteren en is de serumcholesterol-spiegel hoger. Overwinteren in zonniger oorden dan Schotland kan een optie zijn, maar een qua temperatuur goed binnenklimaat, zich goed kleden, wanneer men naar buiten gaat en zich niet al te veel inspannen zijn ook adequate maatregelen om na een hartinfarct de winter goed door te komen.