"Groot-Brittannië moet nucleair arsenaal op niveau houden"

Print
Volgens de Britse minister van Financiën Gordon Brown moet Groot-Brittannië zijn huidig nucleair arsenaal op niveau houden. Dat verklaarde de populaire Labour-minister woensdag.
'In een onzekere wereld moeten we en gaan we altijd de macht hebben om alle beslissingen op lange termijn te nemen voor de stabiliteit en de veiligheid', stelde Brown, die meer dan waarschijnlijk Blair opvolgt aan het hoofd van Labour.

'Groot-Brittannië moet sterk blijven in de strijd tegen het terrorisme, in zijn steun aan de VN, in de steun aan de gewapende troepen in het land en in het buitenland, en in het behoud van ons onafhankelijk nucleair afschrikkingsapparaat', voegde de minister eraan toe.

De Britse Labour-regering staat lijnrecht tegenover verscheidene Labour-afgevaardigden over de vernieuwing van de Britse nucleaire afschrikkingswapens. Groot-Brittannië heeft een nucleair wapensysteem, dat zich aan boord van 4 Trident kernonderzeeërs bevindt, met elk 16 raketten met meerdere koppen die een reikwijdte hebben van 12.000 kilometer. De vernieuwing van het bestand zou volgens experts 14,6 tot 36,4 miljard euro kosten.