Van Themsche werkte vlot mee aan reconstructie

Print
De reconstructie van de schietpartij op 11 mei in de Antwerpse binnenstad is goed verlopen. Dat deelde het parket van Antwerpen donderdagnamiddag mee tijdens een korte persconferentie.
De verklaringen en handelingen van Hans Van Themsche werden onder meer getoetst aan de versie van verschillende getuigen. "Hans Van Themsche heeft zeer vlot meegewerkt en alle nodige toelichtingen gegeven die op dat moment belangrijk waren. Alles wat aanvankelijk werd vastgesteld, is door de wedersamenstelling ook bevestigd", zei onderzoeksrechter Karl Van Cauwenberghe. De wedersamenstelling is een zeer belangrijk element in het gerechtelijk onderzoek, alsdus Van Cauwenberghe. "Alles werd zo waarheidsgetrouw mogelijk herhaald. In de zoektocht naar die waarheid werd alles op foto en video vastgelegd en getoetst aan de eerder gedane vaststellingen. Dat beeldmateriaal is later zeer belangrijk voor de rechter ten gronde. Het is duidelijker dan een geschreven dossier."
Over de houding en de indruk van Van Themsche tijdens de reconstructie wilde de onderzoeksrechter niets kwijt. Dat liet hij liever over aan de gerechtspsychiater die ook op de samenstelling aanwezig was. Hij zal een verslag opmaken. Het hele parcours dat van Themsche op 11 mei door de stad aflegde, werd donderdag opnieuw gedaan. Enkel het vertrek vanuit zijn internaat in Roeselare werd nog niet herhaald. "Dat zal op een later tijdstip plaatsvinden", aldus Van Cauwenberghe. Tijdens de hele reconstructie waren 150 manschappen van de Antwerpse lokale politie op de been. Zij stonden in voor de bewaring van de openbare orde, de omleidingen van het verkeer en ieders veiligheid. Naast de agenten van de lokale politie waren de federale politie van Antwerpen en enkele tientallen mensen van het Antwerpse gerecht ter plaatse, onder wie ook de wetsdokter en een ballistisch specialist. Die laatste onderzochten, aan de hand van de verschillende kogelbanen en de aard van de verwondingen van zijn slachtoffers, of de verklaringen van Van Themsche strookten met de realiteit. De reconstructie was donderdag begonnen om 06.00 uur en kon rond 13.00 uur afgerond worden. Er werden wel een paar pauzes ingelast. Zo moest de helikopter van de politie, die het hele gebeuren vanuit de lucht waarnam, regelmatig bijtanken. Van Themsche, nog herstellende van de schotwonde die hij tijdens zijn arrestatie opliep, kon van de gelegenheid gebruik maken om wat rust te nemen.
Een vrouw in de Minderbroedersrui die vanuit haar woning beelden wilde maken van de reconstructie, zorgde er ook voor dat alles een uurtje werd stil gelegd. De brandweer moest de gevel van het huis bedekken met een groot zeil omdat de vrouw niet wilde ingaan op de vraag om te stoppen met filmen. Omdat ze dat in haar woning deed, kon de politie niets anders ondernemen.