Vergoeding voor treinvertraging en... Stiptheidsacties

Print
Wie vanaf 1 september als reiziger af te rekenen krijgt met vertragingen op het spoornet, kan daarvoor via een aanvraag bij de klantendienst van de NMBS vergoed worden. Uitgerekend vandaag kondigt het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders acties, mogelijk een 24-urenstaking, aan.
De vergoeding voor vertraging - aangekondigde vakbondsacties worden niet vergoed - is de uitvoering van een afspraak uit het beheerscontract tussen de NMBS en de overheid. De NMBS verwacht jaarlijks ongeveer 80 tot 100.000 reizigers te zullen vergoeden.

Wie minstens 25 keer per halfjaar vertragingen van tenminste 15 minuten heeft opgelopen op eenzelfde lijn komt in aanmerking voor een vergoeding. Die compensatie stemt overeen met 10 procent van de prijs van de trajecten waarvoor vertragingen zijn opgelopen, met een minimum van 2,50 euro.

De klant moet zelf gedurende 6 maanden op een formulier de gevallen noteren waarin hij vertraging heeft opgelopen. Aan het eind van de periode moet de klant dan het formulier samen met de originele vervoerbewijzen naar de NMBS-klantendienst versturen.

Voor reizigers die af te rekenen kregen met een vertraging van minstens 120 minuten, is er een andere procedure. Zij moeten binnen de 15 dagen hun verzoek tot compensatie indienen. De getroffen reiziger kan maximaal een bedrag ontvangen dat gelijk is aan 50 procent van de prijs van het traject.

Bij de treinbestuurders van de NMBS start vanaf 29 juni een stiptheidsactie voor onbepaalde duur. Dat zegt het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB). De vakbond wil zo protesteren tegen het bestaande premiesysteem, dat volgens de ASTB niet aangepast is aan de werkomstandigheden en ongelijk is.

Naar aanleiding van een referendum onder de treinbestuurders zou er volgens de ASTB weldra een werkonderbreking van 24 uur kunnen plaatsvinden. Een datum is nog niet vastgelegd.