Grote personeelsbezetting in bedrijven op oudejaarsnacht

De bedrijven zijn klaar voor de bewuste

millenniumbug

. Maar de grote personeelsbezetting op oudejaarsnacht lijkt wat onzekerheid te verraden. Terwijl vele werknemers onbekommerd fuiven, blijft een team informatici stand-by en wacht op de reacties van het oosten. Daar maakt het jaar 2000 net iets vroeger zijn blijde intrede. In het computercentrum van KBC in Mechelen zijn in de periode vanaf 31 december tot 3 januari vierhonderd tot vijfhonderd mensen opgetrommeld om de dreiging van de millenniumbom de kop in te drukken. "Toch is de ploeg van informatici op oudejaarsavond zelf eerder beperkt gehouden", zegt communicatiechef Stef Leunens.

Tom Lamberts, Sven Van Haezendonck

BR>"Het is ongegrond om paniekerig te reageren. De voorzorgsmaatregelen zijn al lang genomen. De resterende taak van de informatici bestaat erin om in contact te blijven met het oostelijke deel van de wereld waar het jaar 2000 enkele uren eerder start. Afhankelijk van de problemen die zich daar zouden stellen, kunnen onze informatici nog snel enkele correcties doorvoeren om onverwachte problemen alsnog te vermijden." "We kunnen jammer genoeg geen testen op voorhand doen om de fabels van de onheilsprofeten nu al definitief uit de wereld te bannen. Onze informatici kunnen enkel simuleren hoe datumgevoelige toepassingen op de wissel zullen reageren."

"De hardnekkige misvatting die mensen aanmaant al hun geld van hun rekening te halen, is dwaze nonsens. Geldbedragen op rekeningen zijn niet datumgevoelig. Ik kan enkel maar hopen dat de mensen me op mijn woord geloven, want als iedereen om één na twaalf zijn rekeningen gaat consulteren, raakt het systeem overbelast. Mogelijk zijn er ook op oudejaarsnacht wel onderhoudswerkzaamheden, maar die staan los van het millenniumgegeven", verzekert Stef Leunens. Het meeste personeel wordt ingeschakeld op nieuwjaarsdag zelf en de dag erna. Dan voeren zij controles uit op alle programma's. Ze gaan ook na of de interactie met derden onaangetast is gebleven. Vanaf 4 januari moet KBC 100% operationeel zijn.

Iverlek-Electrabel

Bij de gas- en elektriciteitsverdeler Iverlek gaat alles zijn gewone gang. "Waarom moet dit jaareinde verschillen van een ander?", vraagt communicatieverantwoordelijke Guy Hanssens zich af. "Al onze computerprogramma's zijn meervoudig gecontroleerd op hun millenniumresistentie. Dankzij simulaties kunnen we perfect voorspellen hoe onze computers op de overgang zullen reageren." "Op 6 november ensceneren we een incident, waarbij hetzelfde aantal personen betrokken is, dat ook op oudejaarsnacht stand-by blijft. Zowel de mensen van de permanentie als de arbeiders die in ploegen werken, zullen tijdens oudejaarsnacht nuchter moeten blijven. Voor de permanentie plannen we zoals steeds een viertal personen." "In het geval er zich technische tussenkomsten opdringen, is het van belang accuraat in te grijpen. Daarvoor staat een team van technici paraat. Die mogen thuis vieren, maar wel zonder alcohol."

Telenet werkt en feest

Veel bedrijven stoppen tijdens de overgang van oud naar nieuw met produceren. De multinational Procter & Gamble bijvoorbeeld legt de productie van chips en waspoeder stil. Maar sommige ondernemingen zijn door de dienst die ze aanbieden, verplicht te werken tijdens de overgang. Eén daarvan is het telecombedrijf Telenet. Jan Smet, verantwoordelijke voor de millenniumomschakeling, is er gerust in dat hij met zijn collega's feest kan vieren tijdens de millenniumnacht. "We hebben veel aandacht besteed aan de controle van de millenniumbestendigheid van onze infrastructuur. Apparatuur die we na '97 hebben aangekocht, bleek soms niet gewapend tegen het millennium." Tijdens de bewuste nacht verdubbelt Telenet de personeelsbezetting tot een tiental werknemers. Thuis zijn vijftig werknemers stand-by, normaal zijn dat er maar twintig.

"In het Netwerk Operatiecentrum (NOC) houden we alles permanent in de gaten. Het NOC is het kloppend hart van Telenet", zegt woordvoerder Philippe Van Wassenhove. "We hebben trouwens ook aan onze belangrijkste leverancier van telefonie- en internetapparatuur gevraagd een vertegenwoordiger af te vaardigen. Als er zich rampscenario's voordoen in andere wereldcontinenten roepen we de mensen van wacht op", vertelt Jan De Smet. Telenet zorgt ervoor dat de werknemers toch een beetje van de feestroes kunnen genieten. "Een cateringbedrijf verzorgt een aangepast menu. Mogelijk kunnen ook de echtgenotes meevieren", aldus Walter Sels van de personeelsdienst.