Export is Limburgse conjunctuurtrekker

HASSELT -

Uit de maandelijkse conjunctuurnota van de Limburgse Kamer voor Handel en Nijverheid (KHNL) blijkt dat de fundamenteel opwaartse beweging van de Limburgse conjunctuur nog blijft doorgaan. Dit is in grote mate toe te schrijven aan de te verwachten prestaties van de export en van de prestaties van de vrouwen op de arbeidsmarkt. De sector van de nieuwbouw daarentegen tekent een negatieve tendens op en de automobielmarkt levert geen significante bijdrage tot de conjunctuur. Toch winnen de renovatie van gebouwen en woningen en de tweedehandsmarkt voor auto's steeds meer aan belang.

Dirk BILLION

BR>

Uit de gegevens van de Nationale Bank laat de KHNL de Limburgse cijfers distilleren. De Limburgse verwachtingscijfers worden nog aangevuld met effectieve realisaties voor de Limburgse economie: afgeleverde bouwvergunningen, autoverkoop, tewerkstellingscijfers en internationale handel. Al die gegevens worden door professor Guido Van Rompuy in een econometrisch model gegoten. Het resultaat is de 'KHNL-indicator', een barometer die de conjunctuur in Limburg voorspelt, en dat zes maanden eerder dan de conjunctuurbarometer van de NBB. De resultaten worden voorts nog in een commissie van ondernemers (de 'conjunctuurcommissie') besproken.

«De komende vijf maanden mogen we een conjuntuurverbetering van 6.64 punten verwachten,» stelt analiste Lut Brenard van de Limburgse Handelskamer. «Het globale conjunctuurbeeld verloopt echter minder steil dan wat de prognose van vorige maand liet vermoeden. Deze vermoedelijke vertraging impliceert eveneens een verschuiving van het te verwachten omslagmoment van maart naar februari 2000.»

Deeltijds

Vooral de goede prestaties van de export stemmen de trendwatchers gunstig. Ruim driekwart (77 procent) van de industriële leveringen gaat naar het buitenland, tegenover 61 procent als nationaal gemiddelde. «Heel wat Limburgse bedrijven plannen dan ook uitbreidingsinvesteringen en bijkomende aanwervingen,» ervaart directeur Johann Leten van de Kamer. Aanwervingen die blijkbaar vooral invloed hebben op de werkloosheid bij de vrouwen waar een significant dalende trend (gemiddeld -1,25 procent) te noteren valt de komende vijf maanden. Het aantal uitkeringsgerechtigde vrouwelijke werklozen bedroeg 15.731 eenheden eind oktober. Bij de mannen blijft de evolutie van de werkloosheid verder stabiliseren rond een niveau van 7.700 uitkeringsgerechtigden.

«Bedrijven trachten door het tekort aan arbeidskrachten de binding van werknemers aan hun bedrijf te verhogen door meer accent te leggen op immateriële voordelen,» besluit Lut Bernard. «Mensen zijn meer op zoek naar een bedrijf of een job die bij hen past. Zo zijn er werknemers die enkel in het weekend wensen te werken en de rest van de week thuis willen blijven om voor de opvoeding van hun kinderen te zorgen. De interimsector speelt hier ook op in door het bedrijf een totaaloplossing aan te bieden.»