RealBank wordt eerste Belgische virtuele bank

BRUSSEL -

De Bank van Koophandel van Brussel verandert haar naam in RealBank en profileert zich onder die nieuwe naam als de eerste Belgische virtuele Bank met Internettarieven. Dat houdt in dat het cliënteel alle gewone bankverrichtingen via Internet kan uitvoeren. RealBank houdt zich als doel voor ogen om tot de top 3 te behoren wat de vergoedingen op spaarproducten betreft. De tarieven aangerekend voor aan- en verkopen op de beurs worden eveneens bewust laag gehouden.

Jos STERK

BR>

Vanaf 15 december wordt RealBank de eerste Belgische financiële instelling die Internet gebruikt als een volwaardig groei-instrument. De cliënten kunnen

online

(via Internet) zowel rekeningen openen als die consulteren en krijgen rechtstreeks toegang tot alle bankdiensten met

net banking

en tot alle beursdiensten met

net trading

. RealBank zal rechtstreeks toegang bieden tot zeven beurzen. De voordelen voor de klant liggen voor de hand: geen verplaatsingen of parkeerproblemen, geen tijdverlies aan het loket en 24 uur op 24 uur toegankelijkheid. De kosten bij een Internetbank zijn lager dan bij een gewone bank en RealBank zal haar cliënten ten volle laten meeprofiteren van de kostenbesparingen die daaruit vooruitvloeien.

RealBank is echter meer dan alleen maar een Internetbank. Bepaalde bancaire diensten met hoge toegevoegde waarde kunnen moeilijk alleen via Internet worden ingevuld. Door een akkoord afgesloten met beursvennootschap Branquart Costermans Securities mag het cliënteel rekenen op deskundig beleggingsadvies.

Tarieven

Thierry Ternier, financieel directeur van RealBank gelooft in Internetbankieren: «Het lijdt weinig twijfel dat Internet het banklandschap drastisch zal beïnvloeden. Voor gewone bankzaken zal de cliënt steeds minder vaak naar zijn bankkantoor stappen. Anderzijds blijft bij vermogensbeheer het rechtstreeks contact met de cliënt van doorslaggevend belang. Vandaar onze alliantie met Branquart Costermans Securities. RealBank maakt er een erezaak van om de klanten steeds de interessantse tarieven aan te bieden. Voor spaarproducten, inclusief kasbons, liggen onze vergoedingen 20 tot 30% boven wat een gewone bank biedt. Bovendien zoeken we voor ons cliënteel steeds de goedkoopste producten op de markt, ook al zijn dat producten van andere banken. RealBank is de eerste financiële instelling die een belangrijk deel van haar groei op Internet baseert. Andere banken bieden weliswaar

net banking

aan, maar de klant merkt daar in zijn portemonnee weinig van. Bij ons worden de voordelen van Internet wel omgebogen in een tastbaar voordeel voor de cliënten.»