Petercam opent een kantoor in Hasselt

BRUSSEL -

De beursvennootschap Petercam breidt uit en opent binnenkort kantoren in Gent en Hasselt. De Hasseltse vestiging start met drie medewerkers en is gelegen aan de Groene Boulevard. De opening was voorzien voor de eerste weken van 2000, maar omwille van vertragings bij de uitvoering van de verbouwingswerken is de officiële ingebruikname enige tijd verdaagd. Petercam Asset Management introduceert als primeur in België een eerste sectorieel beursgenoteerd beleggingsfonds. PAM Technology belegt in techologieaandelen in de brede zin van het woord. Het fonds beperkt zich dus niet tot één bepaalde regio of sector. De notering aan de Brusselse beurs brengt een aantal voordelen met zich mee, met als belangrijkste ongetwijfeld dat het fonds als een gewoon aandeel wordt verhandeld. De belegger is dus geen instapkosten verschuldigd, maar betaalt wel aan- of verkoopkosten. Bovendien kan hij bij het doorgeven van orders limieten plaatsen, wat bij gewone beleggingsfondsen niet mogelijk is. PAM Technology legt het accent op groei als criterium om een rendement te behalen dat boven het beursgemiddelde ligt. Dat brengt met zich mee dat aan een belegging in dit fonds een groter risico verbonden is. Om dat risico te beperken, wordt de portefeuille van PAM Technology zo breed mogelijk gespreid.

Jo.S.

BR>

Aangeboden door onze partners